Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2004

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt tirsdag, 17. februar 2004, kl. 16:00-17:30)

Der vil umiddelbart efter generalforsamlingen være mulighed for at deltage i en fælles middag (kræver særskilt tilmelding)

Dagsorden

Generalforsamlingen bliver afholdt hos NNIT i Bagsværd (samme sted som Spil & Usability)
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab.
 5. Godkendelse af årsberetning og -regnskab
 6. Indkomne forslag (offentliggjort 3. februar 2004)
 7. Fastsættelse af næste års budget og kontingent
 8. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  • Følgende personer er på valg (se evt. den nuværende bestyrelse)
   • Lene Nielsen - genopstiller
   • Morten Borup Harning - genopstiller
   • Michael Hammel - genopstiller
   • Cathy Toscan - genopstiller som suppleant
   • Jens Hofman Hansen - modtager ikke genvalg
   • Lene Byskov - modtager ikke genvalg
   • Marianne Graves Pedersen - modtager ikke genvalg
   • Mette Kjærsgaard - modtager ikke genvalg
 9. Valg af revisor og suppleanter
  • Følgende personer er på valg
   • Jesper Andreasen
   • Jakob Bruhns (suppleant)
 10. Eventuelt

Forslag kan sendes til Morten Borup Harning (formand) senest 2. februar 2004!

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal (ifølge §8.5 i vedtægterne) tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamling

Indkomne forslag
Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)