Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2006

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt mandag, 6. marts 2006, kl. 14:00-16:00)

Dagsorden

Generalforsamlingen bliver afholdt umiddelbart før Sketching and Experience Design.

Generalforsamlingen afholdes på ITU, Rued Langgaardsvej 7, København. Alle medlemmer er velkomne, men husk tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab.
 5. Godkendelse af årsberetning og -regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af næste års budget og kontingent
 8. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  • Følgende personer er på valg (se evt. den nuværende bestyrelse)
   • Morten Borup Harning
   • Michael Hammel
   • Lene Nielsen
   • Werner Sperschneider
 9. Valg af revisor og suppleanter
  • Følgende personer er på valg
   • Jakob Bruhns
   • Anders Dinsen (suppleant)
 10. Eventuelt

Forslag skal sendes til Morten Borup Harning (formand) senest 20. februar 2004!

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal (ifølge §8.5 i vedtægterne) tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamling

Indkomne forslag
Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)