Forside -> Arrangementer -> Arkiv -> Generalforsamling

Ordinær generalforsamling 2010

Arrangementet er afholdt
(blev afholdt torsdag, 11. februar 2010, kl. 16:00-17:30)

Dagsorden

Generalforsamlingen bliver afholdt umiddelbart efter Serendipity, a new user experience phenomenon på ITU, Rued Langgaardsvej 7, 3A12, København.

Generalforsamlingen afholdes på ITU, København. Alle medlemmer er velkomne, men husk tilmelding af hensyn til det praktiske arrangement.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab.
 5. Godkendelse af årsberetning og -regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af næste års budget og kontingent
 8. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter
  • Anne Marie Kanstrup, Jakob Bruhns, Morten Wagner, Nadia Lauridsen, Sune Alstrup og Tony Gjerlufsen er på valg i år, heraf genopstiller Jakob og Morten
  • Følgende personer har på forhånd meddelt, deres kandidatur:
   • Ellen Christiansen, eLearningLab, Inst. f. Kommunikation, Aalborg Universitet
   • Ole Gregersen, KMD
 9. Valg af revisor og suppleanter
 10. Eventuelt

Forslag skal sendes til Morten Borup Harning (formand) senest 28. januar 2010!

Forslag som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal (ifølge §8.5 i vedtægterne) tilsendes bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen skal udsende forslagene til medlemmerne 7 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamling

Indkomne forslag
Tilmelding
Deltagerliste (kun for medlemmer)