Forside -> SIGCHI.dk -> Bestyrelsen -> Bestyrelsen, 1999-2000

Bestyrelsen, 1999-2000

Formand Morten Borup Harning, Institut for Informatik, Handelshøjskolen i København (Framfab)
Kasserer Hanne Glenhøj, KMD (Framfab)
Sekretær Mia Mourier, Icon Medialab

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Kirsten Bagger, Danfoss
Olav Bertelsen, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
Marianne Graves Pedersen, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet
Morten Wagner, Delta (suppleant, medlem pr. 28/2 2000)
Per Christoffersen (suppleant, medlem pr. 28/2 2000)
Rolf Molich, Dialogdesign

Revisor
Jesper Andreasen

Bestyrelsen

Bestyrelsen, 2022
Bestyrelsen, 2021
Bestyrelsen, 2020
Bestyrelsen, 2019
Bestyrelsen, 2018
Bestyrelsen, 2017
Bestyrelsen, 2016
Bestyrelsen, 2015
Bestyrelsen, 2014
Bestyrelsen, 2013
Bestyrelsen, 2012
Bestyrelsen, 2011
Bestyrelsen, 2010
Bestyrelsen, 2009
Bestyrelsen, 2008
Bestyrelsen, 2007
Bestyrelsen, 2006
Bestyrelsen, 2005
Bestyrelsen, 2004
Bestyrelsen, 2003
Bestyrelsen, 2002
Bestyrelsen, 2001
Bestyrelsen, 1999-2000