Forside -> Medlemskab

Medlemskab

Medlemskab af UX Danmark er personligt og gældende fra det tidspunkt SIGCHI.dk har modtaget kontingent indbetalingen. Medlemskab gælder normalt for det år kontingent indbetalingen er modtaget, men med udgangen af 2016 og frem skifter vi til "rullende" medlemskab, hvor medlemskabet gælder fra indmeldelsesdato og et år frem (indmeldelser i 2016 vil ved overgangen blive betragtet som følgende den nye model).

Indmeldelse er flyttet til uxdanmark.dk

Medlemmer

1262 interesserede
(pr. 7. maj 2022)

Interesseret?
se hvem de andre er på listen over interesserede
og meld dig!