Forside -> Ressourcer

Systematisk brugbarhedsvurdering

For at sikre IT baserede systemers brugbarhed er det vigtigt at udviklere såvel som rekvirenter har adgang til systematisk brugbarhedsvurdering.
Arbejdet med at sikre brugbarhed kan ikke henlægges til afgrænsede aktiviteter, typisk i slutningen af et projekt, men må være en integreret del af systemudviklingsarbejdet fra start til slut.

Brugbarhedsvurdering kan foregå som en løbende integreret del af systemudviklingen, men den kan også foregå som en selvstændig aktivitet der ikke er integreret i systemudviklingen; det er i praksis nødvendigt at gøre begge dele. I de fleste tilfælde er der ingen vej udenom at lave den endelige kvalitetskontrol af det færdige produkt som en helt afkoblet, specifikations baseret test. Samtidigt er det vigtigt at man som rekvirent gør sig klart at den afsluttende brugervenlighedstest ikke alene sikrer et brugbart og brugervenligt produkt.

Arbejdet med brugergrænseflader er præget af vidtgående metode- og teoripluralisme. Der findes en lang række radikalt forskellige grundlæggende opfattelser af hvad brugbarhed er og hvordan det kan sikres. Disse spænder fra målbarhedsorienterede perspektiver der har det kontrollerede laboratorieeksperiment som ideal, til procesorienterede perspektiver der betoner kontekst og aktiv brugerinddragelse. Der findes ligeledes en lang lække metoder der i vekslende grad baserer sig på disse grundlæggende opfattelser.

SIGCHI.dk har som et af sine fundamentale principper at støtte HCI feltets teori og metode pluralisme. Foreningen fremhæver derfor ikke visse metoder som bedre end andre, ligesom foreningen heller ikke certificerer eller blåstempler visse metoder eller deres udøvere.

SIGCHI.dk støtter enhver medlemsgrupperings arbejde med specifikke metoder så længe dette arbejde ikke fremstår som et forsøg på certificering eller standardisering der kan være til skade for anerkendelsen af andre metoder eller tilgange.

Regler for standard tænke højt test (version 09, 2003-08-12)